Агуулах

БҮХЛЭЭР ТҮРЭЭСЛЭХ ҮНЭ

Агуулах № 1,2,3 /120 м2 - 360м3/

Агуулах № 4,5,6 /200 м2 - 600м3/

Хугацаа

Түрээсийн үнэ

Хугацаа

Түрээсийн үнэ

1

  10-30 хоног

6,000,000

  10-30 хоног

8,000,000

2

  1-6 сар

5,800,000

  1-6 сар

7,000,000

3

  1 жилээс дээш

5,500,000

  1 жилээс дээш

6,500,000

 

 

ХЭСЭГЧЛЭН ТҮРЭЭСЛЭХ ҮНЭ

Агуулах № 1,2,3 /120 м2 - 360м3/

Агуулах № 4,5,6 /200 м2 - 600м3/

Хугацаа

Түрээсийн үнэ

Хугацаа

Түрээсийн үнэ

1

  10-30 хоног

 

  10-30 хоног

 

2

  1-6 сар

 

  1-6 сар

 

3

  1 жилээс дээш

 

  1 жилээс дээш